Werkgroepen

OR in Healthcare

Het nemen van beslissingen in de gezondheidszorg wordt steeds complexer in de westerse wereld. Toenemende beschikbaarheid van data en kennis maken dat academische onderzoekers en mensen in het Hoger onderwijs op het gebied van Operations Research, steeds meer nodig zijn in de gezondheidssector. De werkgroep OR in Health Care werd in 2007 opgezet om kennis uit te wisselen tussen de wetenschap en de praktijk in deze sector.

Zie ook de LinkedIn groep OR in Healthcare (NGB).

Created by esomnia