Bestuur

Het NGB is een subsectie van de VVS-OR. De voorzitter van het NGB is tevens bestuurslid van de VVS-OR. Het NGB bestuur bestaat uit mensen die Operations Research gebruiken in de wetenschap, onderwijs of bedrijfsleven.

Heb je interesse in een bestuursfunctie, neem dan contact met ons op. 

Bestuursleden

Albert Wagelmans

Voorzitter

Besliskunde kan op vele manieren beoefend worden. De één kan bijvoorbeeld proberen bestaande besliskundige technieken zo goed mogelijk toe te passen op weerbastige praktijkproblemen, terwijl een ander onderzoek doet naar theoretische aspecten van nieuwe methoden. Het NGB wil een vereniging zijn waar alle besliskundigen zich thuis voelen. Om dat te bereiken is het belangrijk dat het genootschap de onderlinge contacten bevordert, o.a. door de activiteiten van de leden inzichtelijk te maken. Uiteraard is het ook van belang dat het hoge niveau waarop besliskunde in Nederland bedreven wordt, geregeld onder de aandacht wordt gebracht van de buitenwereld. Daarnaast wil ik mij persoonlijk inzetten voor het aanhalen van de banden met de overkoepelende organisaties EURO en IFORS.

 

Albert is hoogleraar Management Science aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Jacob Jan Paulus

Secretaris

Met mijn kennis van en passie voor Operations Research werk ik als consultant bij CQM om onze klanten en grote sprong vooruit te laten maken. Optimalisatie kan een flinke verbetering opleveren en zelfs leiden tot een geheel andere manier van werken.

Na mijn studie en promotie aan de Universiteit Twente ben ik de praktijk op gaan zoeken. De wetenschap aansluiten op de praktijk is een spannend samenspel van praktijkproblemen, wiskundige modellen, en modeloplossingen vertalen naar de praktijk.

De brede toepasbaarheid van Operations Research wil ik verder uitdragen via het NGB.

Erik Van Der Sluis

Penningmeester

Erik is docent aan de Hogeschool van Amsterdam.

 

 

 

Herman Monsuur

Algemeen bestuurslid

Operations Research is ontstaan rond de tweede wereldoorlog en ontwikkeld door de geallieerde coalitie. Nadien is OR in het bedrijfsleven tot bloei gekomen. Maar ook binnen Defensie heeft de ontwikkeling niet stilgestaan. Of het nu gaat om het adequaat omgaan met complexiteit en onzekerheid, het gebruik van data voor ‘situational awareness’, het (militair) optreden in coalitieverband, het bepalen van een onderhandelingspositie, risico analyses of het inschatten van veiligheid, telkens weer geeft een kwantiatief-methodische benadering meerwaarde. Deze meerwaarde kan worden uitgedrukt in termen van ‘return on investment’, maar ook in termen van objectiveerbaarheid. Appreciatie van OR volgt vaak na toepassing. Vandaar dat het NGB bestuur de link wil leggen tussen theorie en praktijk.  

Herman is Associate Professor of Mathematics and Operations Research bij de  Nederlandse Defensie Academie.

Gregor Brandt

Algemeen bestuurslid
 
Sinds mijn lagere schooltijd heb ik altijd al een fascinatie gehad voor getallen en wat ze representeren. Pas tijdens mijn studie Wiskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven kwam ik erachter dat er een hele wiskundige richting is die informatie combineert met algoritmen en vervolgens gebruikt om gefundeerde beslissingen te nemen waarmee je mensen, bedrijven of de wereld in het algemeen verder kunt helpen. Vanaf dat moment houd ik mij daar mee bezig.
 
Vanuit mijn rol als OR-consultant heb ik veel verschillende praktijkvoorbeelden aan de hand gehad waar OR flinke verbeteringen heeft kunnen brengen. Ik vind het enorm fascinerend hoe bij een, op het oog, exacte wetenschap zoveel gevoel voor probleemstelling, modellering en aanpak komt kijken.
 
Ik vervul een rol in het bestuur van het NGB omdat ik het kennisgebied van de OR wil vertegenwoordigen, zowel theorie en praktijk, en wil uitdragen wat je kunt bereiken door OR methoden toe te passen.
 
Gregor is Director Operations Research bij ORTEC Consulting Group.
 
 

Wouter van Westenbrugge

Studentlid
 
Door mijn brede interesse in techniek, economie, bestuur, recht en talloze andere onderwerpen ben ik technische bestuurskunde aan de Technische Universiteit Delft gaan studeren. Bij deze studie komt een breed scala aan onderwerpen en onderzoeksmethoden voorbij die grofweg overeenkomen met OR. Via het NGB wil ik met onderzoekers en professionals uit de hele wereld de mogelijkheden en ontwikkelingen binnen OR bijhouden en kunnen aanbevelen daar waar ze het meest geschikt zijn.
 
Wouter studeert Systems Engineering, Policy Analysis & Management aan de Delft University of Technology.
 
Created by esomnia