Tijdschriften

Als lid van de VVS-OR (waar het NGB een sectie van is) heeft u recht op verschillende tijdschriften. U ontvangt automatisch het vierjaarlijks periodiek STAtOR. Daarnaast hebt u de optie om Statistica Neerlandica te ontvangen.

 

Korting

Leden die ervoor kiezen zich niet te abonneren op een wetenschappelijk tijdschrift  bij de VvS+OR ontvangen een korting op het contributiebedrag. Voor gewone leden is deze korting € 30.00 per jaar ontvangen. Junior, senior, en buitegewone leden ontvangen een korting van € 15.00 per jaar. De eerder aangegeven kortingen van het eerste jaar komen dan wel te vervallen.
 

STAtOR

Het periodiek van de Vereniging voor Statistiek en Operationele Research. Bevat op journalistieke leest geschoeide artikelen over interessante toepassingen en ontwikkelingen van de statistiek en de operationele research en achtergronden over instellingen en personen uit deze vakgebieden. Meer informatie..
 

Mathematical Methods of Operations Research (MMOR)

Het tijdschrift publiceert theoretische en toegepaste papers met grote wiskundige inhoud op het gebied van mathematical programming, continuous, discrete en combinatorial optimization, stochastic models, Markov decision processes en stochastic programming, dynamic programming, control theory, game theory, graphs and networks, queueing systems, voorraad en betrouwbaarheid. Het tijdschrift heeft ook betrekking op wiskundige methoden en toepassingen in economie, bedrijfskunde, finance en engineering. Meer informatie..
 

Statistica Neerlandica

Een wetenschappelijk tijdschrift over de nieuwe ontwikkelingen in kansrekening, statistiek en operations research, en hun toepassingen in medische, agriculturele, econometrsiche, fysische of sociale wetenschappen en industrie, handel en overheid. In het bijzonder laat het tijdschrift zien hoe statistiek of operations research, voor bepaalde praktische problemen, een belangrijke rol kunnen spelen in de besluitvorming. Meer informatie..
 

OR Spectrum

Publicatie van toegepaste en theoretische papers die bijdragen aan Operations Research als wetenschappelijk instrument voor de ontwikkeling en toepassing van kwantitatieve methoden voor het oplossen van problemen en besluitvorming in management. Het richt zich tot alle personen van de universiteit, industrie en bedrijfskunde, geïnteresseerd in innovatieve toepassingen van kwantitatieve methoden. Zowel in ontwikkelingen in de theorie als technieken met relevantie in de praktijk. Meer informatie..

 

Created by esomnia