Lidmaatschap

Omdat het NGB een sectie is van de VVS-OR, dient u zich via de VVS-OR aan te melden als lid. Het aanmeldformulier vindt u via deze link.

 

Individuele lidmaatschap types

Gewoon lid
Onder het gewone lidmaatschap van de VvS+OR valt een gratis abonnement op één van de VvS+OR secties, een registratie op de VvS+OR-mailing lijst voor nieuws en mededelingen, een abonnement op Statistica Neerlandica, en en abonnement op STAtOR. De kosten bedragen € 90.00 per jaar.

Senior lid
Om in aanmerking te komen voor een senior lidmaatschap dient u 65 jaar of ouder te zijn. Verder heeft het senior lidmaatschap dezelfde rechten als het gewone lidmaatschap. Gewone leden ouder dan 65 jaar worden ook automatisch senior lid. De kosten voor dit type lidmaatschap bedragen €45.00 per jaar.

Jong lid
Om in aanmerking te komen voor een jong lidmaatschap dient u jonger dan 30 jaar te zijn. Een jong lidmaatschap betekend tevens ook automatisch lidmaatschap van de "Young Statisticians of the NSS+OR". Verder heeft het jong lidmaatschap dezelfde rechten als het gewone lidmaatschap. De kosten voor dit type lidmaatschap bedragen € 45.00 per jaar.

Student lid
Voltijd bachelor en master studenten die aan het einde zijn van hun studie, of  eerstejaars Ph.D. studenten komen in aanmerking voor een gratis studenten lidmaatschap met een maximale duur van twee jaar. Ph.D. studenten komen alleen in aanmerking voor een gratis lidmaatschap in hun eerste jaar. Dit gratis jaar onafhankelijk is van het genoten aantal gratis jaren als bachelor- of master student. 

Buitengewoon lid
KIVI en NIVE leden komen in aanmerking voor een buitengewoon lidmaatschap. Deze leden komen enkel en alleen in aanmerking voor de nieuwsbrief van de VvS+OR en een gratis abonnement op  één van de VvS+OR secties. De lidmaatschapskosten van dit type bedragen  € 45.00 per jaar. 

 

Bedrijfslidmaatschap

Een bedrijf kan ook lid worden van de vereniging voor met €180.00 per jaar als contributie bedrag. Dit type lidmaatschap geeft recht op een gratis inscrhijving voor alle secties binnen de vereniging, het ontvangen van nieuws van de VvS+OR mailing-list, STAtOR, en het wetenschappelijk tijdschrift Statistica Neerlandica.

 

 

 

Created by esomnia