Bestuur

Het NGB is een subsectie van de VVS-OR. De voorzitter van het NGB is tevens bestuurslid van de VVS-OR. Het NGB bestuur bestaat uit mensen die Operations Research gebruiken in de wetenschap, onderwijs of bedrijfsleven.

Heb je interesse in een bestuursfunctie, neem dan contact met ons op. 

Bestuursleden

Albert Wagelmans

Voorzitter

Besliskunde kan op vele manieren beoefend worden. De één kan bijvoorbeeld proberen bestaande besliskundige technieken zo goed mogelijk toe te passen op weerbastige praktijkproblemen, terwijl een ander onderzoek doet naar theoretische aspecten van nieuwe methoden. Het NGB wil een vereniging zijn waar alle besliskundigen zich thuis voelen. Om dat te bereiken is het belangrijk dat het genootschap de onderlinge contacten bevordert, o.a. door de activiteiten van de leden inzichtelijk te maken. Uiteraard is het ook van belang dat het hoge niveau waarop besliskunde in Nederland bedreven wordt, geregeld onder de aandacht wordt gebracht van de buitenwereld. Daarnaast wil ik mij persoonlijk inzetten voor het aanhalen van de banden met de overkoepelende organisaties EURO en IFORS.

 

Albert is hoogleraar Management Science aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Jacob Jan Paulus

Secretaris

Met mijn kennis van en passie voor Operations Research werk ik als consultant bij CQM om onze klanten en grote sprong vooruit te laten maken. Optimalisatie kan een flinke verbetering opleveren en zelfs leiden tot een geheel andere manier van werken.

Na mijn studie en promotie aan de Universiteit Twente ben ik de praktijk op gaan zoeken. De wetenschap aansluiten op de praktijk is een spannend samenspel van praktijkproblemen, wiskundige modellen, en modeloplossingen vertalen naar de praktijk.

De brede toepasbaarheid van Operations Research wil ik verder uitdragen via het NGB.

Erik Van Der Sluis

Penningmeester

Erik is docent aan de Hogeschool van Amsterdam.

 

 

 

Herman Monsuur

Algemeen bestuurslid

Operations Research is ontstaan rond de tweede wereldoorlog en ontwikkeld door de geallieerde coalitie. Nadien is OR in het bedrijfsleven tot bloei gekomen. Maar ook binnen Defensie heeft de ontwikkeling niet stilgestaan. Of het nu gaat om het adequaat omgaan met complexiteit en onzekerheid, het gebruik van data voor ‘situational awareness’, het (militair) optreden in coalitieverband, het bepalen van een onderhandelingspositie, risico analyses of het inschatten van veiligheid, telkens weer geeft een kwantiatief-methodische benadering meerwaarde. Deze meerwaarde kan worden uitgedrukt in termen van ‘return on investment’, maar ook in termen van objectiveerbaarheid. Appreciatie van OR volgt vaak na toepassing. Vandaar dat het NGB bestuur de link wil leggen tussen theorie en praktijk.  

Herman is Associate Professor of Mathematics and Operations Research bij de  Nederlandse Defensie Academie.

Caroline Jagtenberg

Algemeen bestuurslid

For several years, I have been applying my Operations Research knowledge to practical problems at ORTEC. This covers a wide range of applications, including staff rostering, vehicle routing and express logistics. At ORTEC we deliver OR both in software products and consultancy studies, where the goal is always to improve the world using our passion for mathematics. Furthermore, we maintain a close relationship with the academic world: personally, I collaborate with academics through conferences, research projects, shared publications and the organization of challenges/competitions.

Created by esomnia