Wat is besliskunde?

Besliskunde omvat de theorie en toepassing van wiskundige technieken voor het modelleren en verbeteren van processen in bedrijven en andere organisaties. Daarbij komt ook de software implementatie van de technieken expliciet aan bod. Besliskunde bevindt zich dus op het snijvlak van Wiskunde, Bedrijfskunde en Informatica. Besliskunde wordt ook wel Operations Research, of Management Science genoemd.

Het beroemdste probleem uit de besliskunde is ongetwijfeld het Handelsreizigersprobleem, waarin de handelsreiziger probeert de kortste route te vinden die langs alle klanten voert.

Maar zoveel bedrijfsprocessen, zoveel optimaliseringsproblemen, en besliskunde kent dus vele en gevarieerde toepassingen. De meest bekende toepassingsgebieden van besliskunde zijn:

  • Supply Chain Management (logistiek, voorraadbeheer)
  • Financiele optimalisering (portfolio optimalisatie, risicominimalisatie)
  • Netwerkoptimalisering (telecom, transport)
  • Personeelsplanning en Roostering (bijv. maken van lesroosters)

Hoger onderwijs waarin Besliskunde uitgebreid aan bod komt, zien we vooral in opleidingen Econometrie en Toegepaste Wiskunde. Daarnaast komt Besliskunde uitgebreid aan bod in opleidingen als Technische Bedrijfskunde, Kennistechnologie, Werktuigbouwkunde. Een aantal universiteiten biedt bovendien een Mastersopleiding in Operations Research aan.

Meer informatie over Operations Research is te vinden op Wikipedia.

Created by esomnia